Notice: Undefined index: cid in /var/www/mcc.beder.edu.al/web/pages.php on line 4

Notice: Undefined index: o in /var/www/mcc.beder.edu.al/web/pages.php on line 6
BEDER UNIVERITY | Media and Communication Center

MONTAZH VIDEO

Montazhi në video është një tjetër trajnim që organizohet nga Qendra e Medias dhe Komunikimit në Universitetin “Hëna e Plotë” (Bedër). Në 20 seanca studentët pjesëmarrës kanë mundësinë të përvetësojnë teknikat e montazhit në video.

Me përvetësimin e këtyre teknikave, ata kanë mundësinë që të realizojnë vetë montazhin e kronikave televizive që përgatisin.


Notice: Undefined index: aciklama in /var/www/mcc.beder.edu.al/web/sub/standart.php on line 26