MONTAZH VIDEO

Montazhi në video është një tjetër trajnim që organizohet nga Qendra e Medias dhe Komunikimit në Universitetin “Hëna e Plotë” (Bedër). Në 20 seanca studentët pjesëmarrës kanë mundësinë të përvetësojnë teknikat e montazhit në video.

Me përvetësimin e këtyre teknikave, ata kanë mundësinë që të realizojnë vetë montazhin e kronikave televizive që përgatisin.