Notice: Undefined index: cid in /var/www/mcc.beder.edu.al/web/pages.php on line 4

Notice: Undefined index: o in /var/www/mcc.beder.edu.al/web/pages.php on line 6
BEDER UNIVERITY | Media and Communication Center

MISIONI

Misioni i Qendrës së Medias dhe Komunikimit është të kontribuojë në formimin dhe kualifikimin e mëtejshëm të studentëve dhe gazetarëve të rinj, nëpërmjet një filozofie që ka në thelb respektimin e principeve gazetareske dhe lirisë së individit, duke ndihmuar në përmirësimin e nivelit të demokracisë dhe funksionimit të medias shqiptare.   


Notice: Undefined index: aciklama in /var/www/mcc.beder.edu.al/web/sub/standart.php on line 26