VIDEOGALERI

Në debat me studentët e komunikimit - 03.03.2015

Universiteti Beder TV Spot - 19.03.2014

Universiteti Hëna e Plotë Bedër - 19.03.2014

ICH 2012 Ayhan Tekineş - Concluding Remarks - 18.03.2014

Belfijore Qose - Spirituality of the Albanian society - 18.03.2014

[ 1 ]