Notice: Undefined index: cid in /var/www/mcc.beder.edu.al/web/pages.php on line 4

Notice: Undefined index: o in /var/www/mcc.beder.edu.al/web/pages.php on line 6
BEDER UNIVERITY | Media and Communication Center

VIZIONI

Vizioni i Qendrës së Medias dhe Komunikimit është që të jetë alternativë e parë për trajnimin profesional të specialistëve të fushës së medias dhe komunikimit në mbarë hapësirën shqiptare.


Notice: Undefined index: aciklama in /var/www/mcc.beder.edu.al/web/sub/standart.php on line 26